Herhalingslessen

Verlenging van de diploma’s gebeurt alleen als je competent bent bevonden. Het beoordelen van de competenties vindt plaats tijdens de herhalingslessen! Dus is het in je eigen belang om de lessen te volgen.
 
De lessen worden (tenzij anders vermeld) gehouden in het gebouw van de Christelijke Scholengemeenschap Gaasterland (CSG), Douwe Aukesstraat 1, 8561 CS Balk  
 
Opzet herhalingslessen
Vanaf het seizoen 2012-2013 worden de herhalingslessen gegeven op zowel een serie van 5 avonden als op een zaterdag van 9 tot 16 uur. De leden kunnen kiezen voor één van de varianten.
 
Herhalingslessen in seizoen 2017 - 2018
In de periode september tot Kerst 2017 werden twee series herhalingslessen op avonden verzorgd. Men kon kiezen uit 4 herhalingslessen op achtereenvolgende dinsdagen of 4 herhalingslessen op achtereenvolgende donderdagen.
De andere mogelijkheid was alle lessen te volgen op één zaterdag.
Daartoe konden de leden kiezen uit twee data: één voor de Kerst, één in het januarivan 2018.